PRIMARIA COMUNEI ERNEI

Judetul Mures

Orizont spre Europa


Proiectul „Orizont spre Europa” a fost finan?at de Uniunea European? în cadrul programului „Europa pentru cet??eni”

Aplicabil pentru M?sura 2.1 "Infr??irea ora?elor"


Participare: proiectul a permis întrunirea a mai mult de 1200 de cet??eni, dintre care circa 1100 originari din Comuna Ernei (România), 43 din Comuna Kal (Ungaria) ?i 50 din Comuna Nagypeterd (Ungaria).

 

Locul/Datele: întrunirea a avut loc la Comuna Ernei (România, jude?ul Mure?) de la 31/07/2015  la  03/10/2015.

 

Descriere succint?:

 

Ziua de 31/07/2015 a fost consacrat? primirii invita?ilor, urmat? de cazarea ?i acomodarea lor în comuna Ernei. Dup? cina comun? au avut loc discu?ii libere între reprezentan?ii partenerilor ?i localnici. Din partea comunit??ii gazd?, domnul primar Janosi Ferenc a salutat oaspe?ii.

 

Ziua de 01/08/2015 a fost consacrat? deschiderii oficiale a proiectului. Dup? ceremonie reprezentan?ii partenerilor, invita?ii ?i localnicii au participat la un eveniment comemorativ la monumentul ridicat în onoarea solda?ilor c?zu?i în Primul R?zboi Mondial. Dup? amiaz? a avut loc deschiderea expozi?iei foto ?i de obiecte datând din perioada Primului R?zboi Mondial, exponatele fiind colectate ?i expuse sub îndrumarea etnografului Vajda Andras (director al Centrului de Conservare ?i Promovare a Culturii Tradi?ionale Mure?). Seara a continuat cu un spectacol de cântece ?i muzic? l?ut?re?ti.

 

Ziua de 02/08/2015 a fost consacrat? deschiderii oficiale a expozi?iilor foto O Epoc? prin Fotografii, respectiv Mo?tenirea V?ii Mure?ului, constând din fotografii realizate de c?tre artistul Both Gyula. În sala festiv? al castelului Teleki din Dumbr?vioara (comuna Ernei) a fost sus?inut? o prelegere privind izbucnirea Primului R?zboi Mondial de c?tre istoricul Berekméri Árpád-Róbert. Dup? amiaza a avut loc un eveniment consacrat prezent?rii Uniunii Europene, cuprinzând printre altele dezbateri pe tema alegerilor europarlamentare ?i prezen?a foarte sc?zut? la urne. Programul a fost diversificat prin includerea în program a unor activit??i ludice educative destinate copiilor ?i tinerilor, adolescen?ilor. Ziua a fost încununat? cu o serat? de concerte de muzic? u?oar?.

 

Ziua de 03/08/2015 a fost ultima zi a evenimentului interna?ional, în cadrul c?ruia au fost diseminate obiectivele ?i rezultatele întâlnirii, respectiv primarul comunit??ii gazd?, Domnul Janosi Ferenc, împreun? cu reprezentan?ii localit??ilor partenere au ?inut o conferin?? de pres?.
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
 

» Orizont spre Europa -
» -