PRIMARIA COMUNEI ERNEI

Judetul Mures

HOTARARI 2018» Hot. nr.19 din 26.04.2018 Incheierea acordului de parteneriat cu Fundatia Diakonia -
» Hot. nr.18 din 26.04.2018 Rectificarea bugetului local pe anul 2018 -
» Hot. nr.17 din 26.04.2018 Aprobarea alocarii sumelor pentru organizarea activitati cult-artistice -
» Hot. nr.16 din 26.04.2018 Aprobarea executiei Bugetului de venituri si chelt pe trimestrul I 2018 -
» Hot. nr.14 din 26.04.2018 Aprobarea indexarii impozitelor si taxelor aplicabile in anul fiscal 2019 -
» Hot. nr.15 din 26.04.2018 Aprobarea cont de executie al bugetului UAT Ernei -
» Hot nr.1 din 25.01.2018 Aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2018 -
» Hot nr.2 din 25.01.2018 Utilizarea temporara a sumei de 300000 lei din excedentul bugetului local -
» Hot nr.3 din 25.01.2018 Aprobare SF aferent proiectului Construire Gradinita -
» Hot nr.4 din 25.01.2018 Modificarea si completarea inventarului bunurilor al com. Ernei -
» Hot nr.5 din 25.01.2018 Stabilirea unor masuri de punere in aplicare a dispozitiilor legi nr.153 din 2017 -
» Hot nr.6 din 25.01.2018 Modificarea HCL nr.68 din 2017 privind stabilirea impozitelor -
» Hot. nr.7 din 16.02.2018 Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor -
» Hot. nr.8 din 16.02.2018 Aprobarea utilizarii excedentului sectiunilor de functionare -
» Hot. nr.9 din 16.02.2018 Validarea Dispozitiei primarului nr.567 din 21.12.2017 -
» Hot. nr.10 din 16.02.2018 Aprobarea bugetului local pe anul 2018 -
» Hot. nr.11 din 16.02.2018 Incetarea acordului de parteneriat nr.7810 din 28.08.2017 -
» Hot. nr.12 din 27.03.2018 Alegerea presedintelui de sedinta al CL Ernei -
» Hot. nr.13 din 27.03.2018 Actualizarea G.L.L. si aprobarea Planului local de actiune -
» Hot. nr.20 din 26.04.2018 Aprobare PUD Construire hala de productie -
» Hot. nr.21 din 26.04.2018 Aprobarea rezultatului inventarierii patrinomiului Comuna Ernei -
» Hot. nr.22 din 22.05.2018 Aprobare regulament voucher de vacanta -
» Hot. nr.23 din 26.06.2018 Preluarea unui imobil-teren situat in Dumbravioara -
» Hot. nr.24 din 26.06.2018 Validarea Dispozitiei primarului nr.217 din 12.06.2018 -
» Hot. nr.25 Atribuirea contractului de salubrizare -
» Hot. nr.26 din 26.07.2018 Alegerea Presedintelui de sedinta -
» Hot. nr.27 din 26.07.2018 Aprobarea cotizatiei anuale a comunei pt. As. Leader -
» Hot. nr.28 din 26.07.2018 Aprobare indicatori teh-econ. Scoala Generala Dumbravioara -
» Hot. nr.29 din 26.07.2018 Aprobarea executiei bugetului pe trimestrul II -