PRIMARIA COMUNEI ERNEI

Judetul Mures

HOTARARI 2016» HCL Ernei nr.17 din 14.03.2016 privind prelungirea termenului de valabilitate PUG Ernei -
» HCL Ernei nr.16 din 14.03.2016 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru perioada martie - mai 2016 -
» HCL Ernei nr.20 din 30.03.2016 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Ernei -
» HCL Ernei nr.18 din 30.03.2016 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Ernei -
» HCL Ernei nr.19 din 30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului gen privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,,Modernizarea podului rutier din com. Ernei, jud Mures ’’ -
» HCL Ernei nr.21 din 30.03.2016 privind mandatul dat reprezentantului autoritatii pentru a vota in AGA a A.D.I AQUA INVEST MURES aprob Master Planului revizuit pentru sectorul de apa si canal al jud Mures -
» HCL Ernei nr.22 din 20.04.2016 privind completarea inventarului domeniului public si insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate la adresele Ernei nr.439 și nr.438, Ernei, Mures -
» HCL Ernei nr.23 din 20.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Mures -
» HCL Ernei nr.24 din 20.04.2016 privind mandatul dat de a vota in AGA A.D.I AQUA INVEST MURES aprobarea proiectului Actului Aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa -
» HCL Ernei nr.25 din 20.04.2016 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si a statului de functii al Primariei Comunei Ernei -
» HCL Ernei nr.26 din 20.05.2016 privind aprobarea DALI pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN LOCALITATILE DUMBRAVIOARA SI ERNEI, COMUNA ERNEI, -
» HCL Ernei nr.27 din 20.04.2016 privind implementare proiect MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN LOCALITATILE DUMBRAVIOARA SI ERNEI, COMUNA ERNEI, -
» HCL Ernei nr.28 din 20.05.2016 privind aprobarea documentatia de avizare a lucrarilor de interventie Asfaltarea unor strazi din localitatea Ernei, comuna Ernei, judetul Mures -
» HCL Ernei nr.29 din 20.05.2016 privind implementarea proiectului Asfaltarea unor strazi din localitatea Ernei, comuna Ernei, judetul Mures -
» Lista cu functiile personalului platit din fonduri publice la 30 septembrie 2017 -Comuna Ernei -
» Hot nr.1 din 25.06.2016 Alegerea Comisiei de validare -
» Hot nr.2 din 25.06.2016 Validarea mandatelor consilierilor locali -
» Hot nr.3 din 25.06.2016 Constituirea Consiliului local al comunei Ernei -
» Hot nr.4 din 25.06.2016 Alegerea presedintelui de sedinta -
» Hot nr.5 din 25.06.2016 Alegerea viceprimarului comunei Ernei -
» Hot nr.6 din 25.06.2016 Alegerea membrilor comisiilor de specialitate -
» Hot nr.7 din 15.07.2016 Rectificarea bugetului local pe anul 2016 -
» Hot nr.8 din 15.07.2016 Raportul privind executia bugetului comunei Ernei -
» Hot nr.9 din 15.07.2016 Aprobarea devizului general privind cheltuielile cu capital -
» Hot nr.10 din 15.07.2016 Aprobare indicatorilor tecnico economici la Racorduri la canalizare Dumbravioara -
» Hot nr.11 din 15.07.2016 Desemnarea consilierilor care vor participa la adunarea sateasca Icland -
» Hot nr.12 din 15.07.2016 Revocarea HCL nr.34 din 2016 privind aprobarea aderarii la As. Audit Mures -
» Hot nr.13 din 15.07.2016 Nominalizarea reprezentantului comunei in ADI Eolect Mures -
» Hot nr.14 din 15.07.2016 Regulament de acordare a ajutoarelor de inmormantare -
» Hot nr.15 din 17.08.2016 Incetarea de drept a mandatului de consilier local -
» Hot nr.16 din 17.08.2016 Alegerea delegatului satesc al satului Icland -
» Hot nr.17 din 17.08.2016 Desemenarea unui reprezentant al comunei Ernei in ADI Aqua Invest -
» Hot nr.18 din 17.08.2016 Aprobarea documentatiei de urbanism PUZ Ernei -
» Hot nr.19 din 17.08.2016 Aprobarea regulamentului cadru de inchiriere imobil -
» Hot nr.20 din 17.08.2016 Aprobarea inchirierii prin licitatie a unei suprafete de 6796 mp teren -
» Hot nr.21 din 17.08.2016 Rectificarea bugetului local pe anul 2016 -
» Hot nr.22 din 30.09.2016 Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Ernei -
» Hot nr.23 din 30.09.2016 Validarea mandatului de consilier local -
» Hot nr.24 din 30.09.2016 Aprobarea organigramei si statului de functii -
» Hot nr.25 din 30.09.2016 Aprobarea infiintarii politiei locale a comunei Ernei -
» Hot nr.26 din 30.09.2016 Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice al comunei Ernei -
» Hot nr.27 din 30.09.2016 Mandatul dat reprezentantului autoritatii pentru a vota in ADI Aqua Invest -
» Hot nr.28 din 30.09.2016 Desemnarea reprezentantilor Consilierilor Local Ernei -
» Hot nr.29 din 30.09.2016 Rectificarea bugetului local pe anul 2016 -
» Hot nr.30 din 21.11.2016 Includerea unor drumuri in domeniul public al comunei Ernei -
» Hot nr.31 din 21.11.2016 Alocarea din bugetul local al com. ernei a sumei de 63000 lei pt. progr. Scoala dupa scoala -
» Hot nr.32 din 21.11.2016 Aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli -
» Hot nr.33 din 21.11.2016 Aprobarea executiei bugetului a Scolii Gimnaziale Apafi Mihaly -
» Hot nr.34 din 21.11.2016 Aprobarea prelungiri contractului de inchiriere Scoala Sacareni -
» Hot nr.35 din 21.11.2016 Aprobarea contractului de inchiriere Scoala Sacareni -
» Hot nr.36 din 21.11.2016 Mandatarea primarului pentru a da declaratia notariala -
» Hot nr.37 din 21.11.2016 Aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale As. Aqua Invest Mures -
» Hot nr.38 din 21.11.2016 Aprobarea acordului de parteneriat intre comuna Ernei si FAER, Liceul Dumbravioara -
» Hot nr.39 din 21.11.2016 Aprobarea preturilor de referinta pentru valorificarea masei lemnoase -
» Hot nr.40 din 21.11.2016 Aprobarea schimbarii locului de desfasurare a activitatii Bibliotecii comunale Ernei -
» Hot nr.41 din 21.11.2016 Modificarea anexei la HCL nr.8 din 2001 privind inventarul domeniului public -
» Hot nr.42 din 21.11.2016 Rectificarea bugetului local pe anul 2016 -
» Hot nr.43 din 16.12.2016 Rectificarea bugetului local pe anul 2016 -
» Hot nr.44 din 22.12.2016 Incetare de drept a mandatului de consilier local -
» Hot nr.45 din 22.12.2016 Incetare de drept a mandatului de delegat satesc -
» Hot nr.46 din 22.12.2016 Stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2017 -
» Hot nr.47 din 22.12.2016 Acordare facilitate fiscala pentru Fundatia Maini Dibace -
» Hot nr.48 din 22.12.2016 Acordarea normei de hrana personalului din politie locala -
» Hot nr.49 din 22.12.2016 Validarea dispozitiei primarului nr.7012016 privind rectificarea bugetului local -
» Hot nr.50 din 22.12.2016 Aprobarea regulamentului cadru privind vanzarea de bunuri imobile -
» Hot nr.51 din 22.12.2016 Aprobarea preturilor de referinta pentru valorificarea masei lemnoase -
» Hot nr.52 din 22.12.2016 Utilizarea temporara a sumei de 400000 lei din excedentul bugetului local -