PRIMARIA COMUNEI ERNEI

Judetul Mures

HOTARARI 2016» HCL Ernei nr.17 din 14.03.2016 privind prelungirea termenului de valabilitate PUG Ernei -
» HCL Ernei nr.16 din 14.03.2016 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru perioada martie - mai 2016 -
» HCL Ernei nr.20 din 30.03.2016 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Ernei -
» HCL Ernei nr.18 din 30.03.2016 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Ernei -
» HCL Ernei nr.19 din 30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului gen privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,,Modernizarea podului rutier din com. Ernei, jud Mures ’’ -
» HCL Ernei nr.21 din 30.03.2016 privind mandatul dat reprezentantului autoritatii pentru a vota in AGA a A.D.I AQUA INVEST MURES aprob Master Planului revizuit pentru sectorul de apa si canal al jud Mures -
» HCL Ernei nr.22 din 20.04.2016 privind completarea inventarului domeniului public si insusirea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor situate la adresele Ernei nr.439 și nr.438, Ernei, Mures -
» HCL Ernei nr.23 din 20.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Mures -
» HCL Ernei nr.24 din 20.04.2016 privind mandatul dat de a vota in AGA A.D.I AQUA INVEST MURES aprobarea proiectului Actului Aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa -
» HCL Ernei nr.25 din 20.04.2016 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si a statului de functii al Primariei Comunei Ernei -
» HCL Ernei nr.26 din 20.05.2016 privind aprobarea DALI pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN LOCALITATILE DUMBRAVIOARA SI ERNEI, COMUNA ERNEI, -
» HCL Ernei nr.27 din 20.04.2016 privind implementare proiect MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN LOCALITATILE DUMBRAVIOARA SI ERNEI, COMUNA ERNEI, -
» HCL Ernei nr.28 din 20.05.2016 privind aprobarea documentatia de avizare a lucrarilor de interventie Asfaltarea unor strazi din localitatea Ernei, comuna Ernei, judetul Mures -
» HCL Ernei nr.29 din 20.05.2016 privind implementarea proiectului Asfaltarea unor strazi din localitatea Ernei, comuna Ernei, judetul Mures -