NAGYERNYE POLGARMESTERI HIVATALA

Maros megye

COMUNICATE DE PRESA

21.07.2015 13:16 Detalii
07.04.2015 11:24 Detalii
AZ ORSZAGOS DISZKRIMINACIOELLENES TANACS 2014.12.10-i 723 SZ. HATAROZATANAK KIVONATA 30.01.2015 09:55 Ügyirat sz.290/2014 Folyamodvány sz.: 3161/2014.05.07. Kérelmez?: L. G. Panaszolt fél: A Maros megyei Nagyernye község Polgármesteri intézménye, a Maros megyei Nagyernye község Helyi tanácsa, és mások. Tárgy: A folyamodó diszkriminációnak tartja a közérdek? információknak a helysége weboldalain való közlésének elmulasztását, a szabályozó jelleg? okiratok magyar nyelvre való lefordításának elmulasztását, a közérdek? információk és a jelz?táblák magyar nyelven való kifüggesztésének elmulasztását. Következtetések: -a helyi önkörmányzat weboldala teljes tartalmának magyar nyelvre való lefordításának mulasztása a 137/2000 sz. kormányrendelet 2. cikk. 1. bek. értelmében diszkriminációnak min?sül; -a panaszolt intézménynek egy magyar nyelven megfogalmazott beadványra való válaszadásának mulasztása a 137/2000 sz. kormányrendelet 2. cikk. 1. bek. értelmében diszkriminációnak min?sül; -kihágási figyelmeztetés kiszabása a panaszolt helyi önkormányzatokkal szemben a 2/2001 sz. kormányhatározat 7. cikk. megfelel?en; -javaslatok: a megóvott helyzetek orvoslása; -a helyzet megfigyelése a 137/2000 sz. kormányrendelet 19. cikk. d) pontja rendelkezéseinek megfelel?en. -a helyi önkörmányzatok kötelezése arra, hogy az Országos diszkriminációellenes tanács határozatának egy kivonatát két nyelven közölje honlapján; Fájl letöltése: Detalii
30.01.2015 09:52 Detalii
29.01.2015 10:01 Országos Diszkriminációellenes Tanács határozata No. 723/2014 Detalii
05.04.2013 22:17 Detalii